תנאי השימוש באתר 

השימוש באתר גו פארטי ובכל השירותים הניתנים בו כפופים להסכמתכם וקבלה מוחלטת של תנאי השימוש שלהלן:

תנאי השימוש:
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד. התכנים הינם באחריות המפרסמים בלבד. התכנים יכולים לבטא גישה או תפיסה אישית ואין לראות בהם משום הבעת דעה, המלצה או הנחיה של בעלי האתר ו/או מפעיליו.

על-ידי שימוש באתר, מסכימים המשתמשים כי לא תהיה להם כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר ומפעיליו בעקבות השימוש בו. כל שימוש במידע הקיים באתר זה הנו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

שמירה על פרטיות:
גו פארטי מתחייב בזאת לשמור שמירה מלאה על פרטיות המשתמשים ללא כל תנאי. כל פרט אשר יוזן באתר ישמש לצרכי האתר בלבד ולא יועבר לשימוש צד שלישי כלשהו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח מעת לעת, למי מהמשתמשים שיאשר זאת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. עומדת למשתמשים הזכות להמחק מרשימת התפוצה שלנו בכל עת וללא כל שאלה או תנאי.